HVAD ER DEN GLOBALE OPVARMNING FOR NOGET?

melting glacier
melting glacier

©wix photos

climate change
climate change

©Google images

AntarcticSea
AntarcticSea

©Google Images

melting glacier
melting glacier

©wix photos

1/8

Jorden har en atmosfære med en drivhuseffekt. Når drivhusgasser (så som CO², CH⁴ og NO²) kommer ud i atmosfæren, er det med til at danne et lag. Solens UV stråler skydes ned på Jorden, varmer Jorden op, og derefter skydes strålerne tilbage ud i verdensrummet. Men på grund af det nu meget tykke lag, gør laget det sværere for solstrålerne at komme ud i rummet igen. Denne har en påvirkning på Jorden og samfundet. Forskere mener at Jorden bliver varmere og koldere. Det har noget at gøre med bland andet golfstrømmen. Forskere mener, at der kan komme en ny istid snart. Man har i lang tid sagt, at global opvarmning er en menneskabt ting, og har eksisteret lige siden starten af 1800-tallet, da store mængder co² blev udledt. Når Jorden bliver varmet op, smelter is og sne. Dette giver en øgelse i vandstanden, og flere steder bliver der oversvømmet. Golfstrømmen fører varmt vand op mod Nordpolen, men hvis isen på Nordpolen smelter, og kommer ind i det varme vand hos golfstrømmen, kan det give store konsekvenser. Ikke nok med det, vil den globale opvarmning også skabe naturkatastrofer (så som snestorme, oversvømmelser, skybrud m.m). Den globale opvarmning kan også skade vores natur og fødevareproduktion verdenen over. Specielle fødevarer vil blive dyrere på grund af klimaforandringerne, og smukke steder med koralrev vil dø, fordi vandet bliver for varmt. Smukke steder vil også forsvinde med tiden, da den globale opvarmning oversvømmer eller ødelægger stederne med vejr katastrofer.